Selamat Hari Guru

Jadikanlah guru-gurumu sebagai orang terhormat, sehingga ilmu-ilmu terbaik datang kepadamu. Selamat Hari Guru 2022.